Kiến tập

Kiến tập của sinh viên Khoa Nghệ thuật và những kỷ niệm khó quên

05/07/2018

Đối với sinh viên, kiến tập trong một tập thể nhằm trải nghiệm nghề nghiệp là một kỷ niệm cũng như giai đoạn học hỏi vô cùng quan trọng mà tất cả các bạn đều muốn tham gia. Sinh viên Khoa Nghệ thuật vì đặc thù riêng của ngành nghề nên việc đi kiến tập cũng khác khá nhiều so với các ngành nghề khác.

Sinh viên Khoa Du lịch chuẩn bị kiến tập Vũng Tàu - Phan Thiết

21/02/2018

Ông cha ta thường nói Tháng giêng là tháng ăn chơi. Tuy nhiên, Trung tâm thực tập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn vẫn nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiến tập cho sinh viên.

Về việc tổ chức chương trình kiến tập “Citytour ½ buổi” cho HSSV Khóa 12 Khoa Du lịch

12/10/2017

Căn cứ vào quyết định thành lập Trung tâm thực tập số 172 -07/QĐ – CĐSG ký ngày 30/11/2007; Căn cứ vào kế hoạch đào tạo Nhà trường năm học 2017 – 2018; Căn cứ kế hoạch số 10-17/KH-CĐSG được ban hành ngày 18/9/2017 về việc tổ chức các chương trình Kiến tập – Thực tập cho HSSV Khóa 10, 11, 12;