Hướng dẫn cách viết báo cáo kiến tập tour ngành Hướng dẫn

Ngày đăng: 25/08/2017

Download file đính kèm


TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

TRUNG TÂM THỰC TẬP

Hướng dẫn cách viết báo cáo kiến tập tour ngành Hướng dẫn

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


       Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 20177

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÁO CÁO KIẾN TẬP TOUR

NGÀNH HƯỚNG DẪN

 

Trung tâm Thực tập hướng dẫn cho sinh viên đi Kiến tập tour (Sinh viên ngành Hướng dẫn, Lữ hành) về việc viết báo cáo như sau:

I. QUY CÁCH

-      Đánh máy trên giấy A4

-      Số trang báo cáo: từ 20 đến 60 trang (KHÔNG kể Trang bìa, Trang nhận xét và Phụ lục)

-      Sử dụng bảng mã Tiếng Việt Unicode (Times New Roman): Tiêu đề phần/chương cỡ chữ 16 + in hoa + in đậm (Bold); Tiêu đề các mục: cỡ chữ 13, chữ thường, in đậm; Nội dung thông thường: chữ thường, cỡ chữ 13, dãn cách dòng là 1,5 lines.

-      Định lề trang giấy: Top: 2 cm, Left: 3,0 cm, Header: 2 cm, Right: 2 cm

-      Trang bìa chính (file mẫu) => Bìa in màu đỏ.

II. NỘI DUNG BÁO CÁO

Phần 1: Tổng quan Tour kiến tập

1.1    Giới thiệu về Công ty tổ chức tour

1.2    Giới thiệu về Hướng dẫn viên: chuyên môn, tác phong, nghiệp vụ, cách xử các tình huống phát sinh trong quá trình đi tour…

1.3    Giới thiệu lộ trình toàn bộ tuyến một cách ngắn gọn:

-      Sinh viên phải vẽ tay Sơ đồ mô tả tuyến.

-      Lịch trình hoạt động từng ngày (Ghi rõ thời gian ngày , giờ cụ thể)

Phần 2: Thuyết trình tuyến

Sinh viên trình bày theo lịch trình tham quan từng ngày

2.1 Lộ trình tham quan ngày thứ 1

2.1.1 Vị trí địa lý của các tỉnh đến trong ngày

2.1.2 Tài nguyên du lịch của các tỉnh đến trong ngày: tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, các lễ hội và sự kiện ....

2.1.3 Các điểm tham quan trong ngày: khoảng cách giữa các điểm đến, thông tin vắn tắt điểm đến, dịch vụ tại điểm đến, giá vé tham quan - dịch vụ, các phương tiện sử dụng của điểm đến, thuyết trình tại điểm, các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ ăn uống trong ngày.

2.1.4 Phân tích các loại hình dịch vụ bổ sung và các loại hình tham quan du lịch (nếu có): du lịch sinh thái, du lịch rừng, du lịch biển, du lịch mạo hiểm ...

2.2 Lộ trình tham quan ngày thứ 2

....Thứ tự và Nội dung trình bày giống như mục 2.1...

2.5 Nhận xét và Thiết kế tour mới

2.5.1 Tính logic của chương trình tour

2.5.2 Chất lượng của các dịch vụ: dịch vụ hướng dẫn, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, phương tiện vận chuyển...

2.5.3 Thiết kế chương trình tour: sinh viên có thể đề xuất thay đổi hoặc điều chỉnh lại để hoàn thiện Chương trình tour 2 một cách tốt nhất (theo ý kiến cá nhân)

2.5.4 Kiến thức sinh viên tiếp nhận từ chương trình đi kiến tập tour thực tế.

LƯU Ý:

ü Sinh viên phải biết tổng hợp thông tin, lấy những thông tin cần thiết và viết lại bằng văn viết của chính tác giả. Không nên chép lan man, thông tin không chọn lọc.

ü Kẹp phần nội dung ghi chép khi đi tour (bản photo), có chữ ký và nhận xét của Hướng dẫn viên hoặc Giảng viên theo đoàn. Lưu ý, chỉ nộp bản photo và đóng vào phần cuối cùng của Báo cáo.

ü Hình ảnh minh họa chọn lọc, đặc sắc khổ hình không lớn hơn 10 x 15cm

ü Ngoài các phần trên có thể bổ sung phần phụ lục. Phần phụ lục không tính trang (tuy nhiên cần đưa những vấn đề cần thiết bổ sung cho báo cáo, không quá lạm dụng)

III. TRÌNH TỰ TRÌNH BÀY BÁO CÁO

Thứ tự trình bày Báo cáo kiến tập tour

TRANG BÌA CHÍNH (file mẫu)

Trang bìa lót

Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn

Phần 1: TỔNG QUAN TOUR KIẾNTẬP

...... (Trình bày nội dung hướng dẫn ở mục 2.1).....

Phần 2: THUYẾT TRÌNH TUYẾN

...... (Trình bày nội dung hướng dẫn ở mục 2.2).....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC (nếu có)

 

TRUNG TÂM THỰC TẬP           


Tải File dính kèm

Các tin khác