Doanh nghiệp tuyển dụng thực tập

Ngày đăng: 31/01/2018

Danh sách các doanh nghiệp liên kết tuyển dụng thực tập


·        Cty TNHH MTV Blue Exchange

·        Trường CĐ VHNT & DL SG

·        Văn phòng BIBIAM

·        Công ty Cổ Phần TM Thời Trang, Du lịch Bản Sắc Việt.

·        Cty Cổ Phần may Bình Minh

·        TT Văn Hóa Tỉnh Quảng Nam

·        Sân khấu kịch Lê Hay