Thực tập
Phiếu đăng ký cơ quan thực tập

Phiếu đăng ký cơ quan thực tập

12/10/2017

BQLĐATL TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Giấy cam kết

Giấy cam kết

12/10/2017

BGH BQLĐATL Trường Đại học Du Lịch Sài Gòn - Trung tâm thực tập

Đơn xin thực tập

Đơn xin thực tập

12/10/2017

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI BQLĐATL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN - TRUNG TÂM THỰC TẬP

Kiến tập

Về việc tổ chức chương trình kiến tập “Citytour ½ buổi” cho HSSV Khóa 12 Khoa Du lịch

12/10/2017

Căn cứ vào quyết định thành lập Trung tâm thực tập số 172 -07/QĐ – CĐSG ký ngày 30/11/2007; Căn cứ vào kế hoạch đào tạo Nhà trường năm học 2017 – 2018; Căn cứ kế hoạch số 10-17/KH-CĐSG được ban hành ngày 18/9/2017 về việc tổ chức các chương trình Kiến tập – Thực tập cho HSSV Khóa 10, 11, 12;